Cia La Tal

June 14, 2014  •  Leave a Comment

 [RO] CUTIA CU MIRACOLE

     Acest spectacol este rezultatul evoluției a două linii puternice de lucru care au însoțit dezvoltarea noastră pe parcursul anilor. În primul rând, angajamentul hotărât pentru o imagine cu o anume personalitate, care caracterizează spectacolele noastre printre care se numără CARILLÓ sau LES FOTOGRAFIERS. De asemenea, perspectiva noastră caracterisică asupra lumii clovnului, prezentă în toate spectacolele și care a început la mijlocul anilor 80 cu A CONCRETAR, cea mai recentă reprezentare a acesteia regăsindu-se în DÉMODÉS. 
După mai bine de 150 de ani de la premieră, CUTIA INCREDIBILĂ încă se mai joacă. A fost un succes încă de pe atunci. În prezent, directorul (strănepot al fondatorului) și alți doi asistenți excentrici încearcă să mențină gloria Spectacolului. Nu mai strălucesc cum străluceau odată, dar încă mai au o serie de costume, decorul și cele mai bune intenții. Dar timpul trece, cântăreții își pierd vocea, magicienii își pierd reflexele, actorii își pierd memoria, iar talentul artistic nu se moștenește. Dar poate că după ce încearcă din răsputeri să fie magnifici, ei vor reuși în final.

Sursa: http://www.sibfest.ro/2014/evenimente/cutia-cu-miracole

[EN] THE INCREDIBLE BOX

     This show is the result of the evolution of two strong lines of work, which have accompanied our progress over the years. First, our determined commitment to a scenic image with a certain personality, which has been a feature of our shows such as CARILLÓ or LES FOTOGRAFIERS. Also, our particular view of the world of the clown, which cuts across all our shows and began in the mid 80’s with the show A CONCRETAR and has its latest representation in our show DÉMODÉS. SYNOPSIS: More than 150 years after its première, THE INCREDIBLE BOX is still on stage. Back then, it was a success. Nowadays, the director (great-grandson of the founder) and two other eccentric assistants try to maintain the glory of the Show. They no longer shine as they used to, but they still have some costumes, the set and the best of their intentions. But time passes; singers lose their voice, magicians lose their reflections, the actors lose their memory and artistic talent is not inherited. Maybe after trying hard to be magnificent they will finally achieve it. 

Source: http://www.sibfest.ro/2014/events/the-incredible-box

LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December