INVAZIA INSECTELOR / THE INSECTS

June 17, 2014  •  Leave a Comment

[RO] INVAZIA INSECTELOR

Succesiunea de mașini în mișcare și combinația muzicală armonioasă provoacă o explozie de senzații care ne determină să trăim intens pe parcursul unei ore, ca și cum am fi cele mai neînsemnate insecte. Prin urmare, schimbul de roluri este mai vizibil decât schemele de comportament din lumea insectelor, acestea făcând parte și din lumea noastră. Ideea asupra lumii se va răsturna, realitatea fiind inversată pentru a percepe faptul că o insectă este de 10 ori mai mare decât o ființă umană. Spectacolul este recrearea unui documentar ”gigantic” care ilustrează viața insectelor și relația stabilită între ele prin construcția unor coloși mecanici. Este o ”paradă” de insecte - gigant care invadează spațiul urban și îl transformă cu ajutorul muzicii și luminii. Spectacolul se întoarce la imaginile specifice ale filmelor de categorie B din anii ᾿50. Publicul este situat în mijlocul spaţiului de joc, deci trebuie să se miște înainte ca insectele uriașe să avanseze, devenind astfel o parte activă a spectacolului.

Sursa: http://www.sibfest.ro/2014/evenimente/invazia-insectelor

[EN] THE INSECTS

A succession of machines in movement and the harmonic musical combination provoke an explosion of sensations that leads us to live intensely during an hour as if we were the most insignificant insects. Thus, the exchange of roles is more visible than the schemes of conduct of their world, also forming part of our own. Our idea of the world will turn upside-down, the reality being inverted to see how an insect is 10 times bigger than a human being. The show is a recreation of a gigantic documentary. It reflects the life of insects and the relationships established between them from building mechanical giants. It is a ”parade” of giant insects that invade urban space and transform it with the support of music and light. The show returns to the typical images of some B movies of the 50's. The public is situated amidst the scenic area, so you must move before the advance of the huge insects, thus becoming an active part of the show.

Source: http://www.sibfest.ro/2014/events/the-insects


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December