LES PEPONES

June 07, 2014  •  Leave a Comment

[RO] ”Un pod care atârnă la o înălțime de peste 10 metri, o plasă la trei metri deasupra solului… Opt personaje foarte excentrice se ascund în prezent pentru a se uni într-un scop comun. Energia lor îi determină să creeze un vis, să zboare… dar în primul rând, să urce acolo sus! Găsesc soluții rapid, singuri, împreună sau ajutați de public. Aerul prinde formă prin mișcările lor. Zboară, stau suspendați, se prind, se instalează alchimia. Stângăcia reprezintă o ceartă, o reglare de conturi. Publicul este atras pentru a clarifica lucrurile. Lucrurile de precipită, purtate de sunet și tunet, schimburile se înmulțesc… Apoi dintr-o dată… Totul îngheață, un moment de liniște, corpurile rămân suspendate. Tot ce s-a întâmplat e deja parte din trecut. Și totul se repune în mișcare, cu aceeași energie, construind un crescendo care atrage publicul să împărtăşească entuziasmul. Cei opt artiști de circ se alătură mulțimii de la sol, după un zbor final în plasă.”

Sursa: http://www.sibfest.ro/2014/evenimente/trapezistii

[EN] ”A bridge hanging up at over ten metres, a net three metres off the ground… Eight off the wall characters hide behind the present in order to come together in a shared goal; Their energy pushes them to create a dream, to fly… but first of all, to get up there! Rapidly, they find solutions, alone, together, helped by the audience. The air takes shape around their movements There’s flight, suspension, capture, the alchemy’s installed Clumsiness, an argument, a settling of scores.. The audience is bought in to clear things up Things speed up, carried along by sound and thunder, the exchanges multiply…. Then suddenly… Freeze, a moment of silence, a suspension of bodies. All that’s passed is just the past. And everything gets going again, the same energy, building up to a crescendo which sweeps the spectators along in shared excitement. The eight circus artists come and join the crowd at ground level after a final flight into the net.”

Source: http://www.sibfest.ro/2014/events/les-pepones

Céline Li, Emma Assaud, Elsa Renoud (dit Crevette), Lutz Christian, Brice Porquet, Roland Bontaz, Serge Lazar, Stephane Bourdaud


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December