CIE DES QUIDAMS

June 25, 2015  •  Leave a Comment

PARADA CAILOR IMPERIALI

Acest spectacol e un vis trecător. O procesiune de imagini care începe cu o serie de personaje ciudate, purtând o îmbrăcăminte bizară, veneţieni fantastici, mândri de ei. În numai 30 de secunde, lumea se schimbă şi devine o atmosferă plină de imagini asemănătoare celor din vis, cu personaje care se transformă în cai fantastici luminoşi. Un mic bătrân ciudat, „omul cărărilor”, se lasă ademenit de lumea jocului, a turnirelor, a coregrafiei acestei herghelii. O creaţie muzicală originală însoţeşte spectacolul într-un univers simfonic al legendelor. Imaginile din timpul călătoriei sunt schimbătoare, dinamice, poetice, în metamorfoză. Nici un cuvânt, doar sunete, nici o barieră, doar atmosfera muzicală. Ceea ce ni se înfăţişează este un vis trecător, o cavalcadă fantastică. Acest spectacol captivează audienţe din întreaga lume, iar pe parcursul piesei veţi simţi că trăiţi într-o poveste.

HORSES OF LIGHT

This show is a passing dream. A procession of images which begins with strange characters, bizarrely dressed, science-fiction Venetians, proud of themselves… In just 30 seconds the world changes into an atmosphere of dreamlike images, the characters transform into fantastic luminous horses… A strange little man, the „man of tracks”, lends himself to games, to jousting, to the choreographies of this fantastic herd… An original musical creation accompanies the show in the symphonic universe of legends. The images of the journey are changing, dynamic, poetical, in metamorphosis… No words but sounds, no barriers just musical atmospheres… This is a dream that passes by, a fantastic cavalcade. This new show captivates audiences across the world, as for the duration of the show the public feels to be living in a fairy tale.

LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY LALY


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (1) November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December